Σελίδες στα Ελληνικά Pages in English
Γρήγορη Mετάβαση σε :
Αναζήτηση Βιβλιογραφίας στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  Αναζήτηση Υλικού (Βιβλία, Περιοδικά κτλ) στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης

Δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από οπουδήποτε στον κόσμο με χρήση VPN σύνδεσης.


kallipos

ΕΠΕΑΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

πληροφοριακές δεξιότητες ή πληροφοριακή παιδεία όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που απαιτούνται να έχουν οι φοιτητές ώστε, να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται η πληροφορία, να έχουν την ικανότητα να την εντοπίζουν, να την αξιολογήσουν και να την χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την κάλυψη της πληροφοριακής τους ανάγκης.

Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής παιδείας στις υπηρεσίες της Κεντρική βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτεται μέσα από τρία (3) θεματικά πεδία εκπαίδευσης.

1. Θεματικό Πεδίο : Διατυπώνω - Αναζητώ - Επεξεργάζομαι

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά τον προσανατολισμό στο χώρο της Βιβλιοθήκης, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα βιβλιογραφίας μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.

Διάρκεια: 1 ώρα

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης - Ηράκλειο

Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου Δευτέρα στις 13:00-14:00, Τετάρτη και Παρασκευή στις 14:00- 15:00 για όλο το ακαδημαϊκό έτος. Δηλώστε συμμετοχή στο helpdesk της βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας το όνομα σας στη λίστα ή ηλεκτρονικά στο e/mail : nikit@staff.teicrete.gr

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης: Ακαδημαϊκή ταυτότητα (φωτοτυπία) και βεβαίωση συμμετοχής στο Σεμινάριο

Στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να:

  • Γνωρίζει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
  • Δανείζεται υλικό της βιβλιοθήκης με τη κάρτα-μέλους
  • Εντοπίζει εύκολα και γρήγορα βιβλία στα ράφια
  • Αναγνωρίζει και διακρίνει τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και τις συλλογές της βιβλιοθήκης
  • Κατανοεί τη διαδικασία έρευνας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης
  • Κατανοεί τη χρησιμότητα των εργαλείων έρευνας και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης

2. Θεματικό Πεδίο: Σύνταξη - ανάγνωση βιβλιογραφικών παραπομπών

Περιγραφή: Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην συγγραφή των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών τους είναι η ανάγνωση και σύνταξη της βιβλιογραφίας. Η εκμάθηση συγγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών είναι σημαντική γιατί :

  • Αποφεύγεται η λογοκλοπή
  • Ο αναγνώστης είναι σε θέση να επιβεβαιώνει τις παραπομπές και τις αντίστοιχες πληροφορίες που δόθηκαν εντός του κειμένου
  • Ο αναγνώστης είναι σε θέση να εντοπίζει την πηγή μόνος του, να την μελετά εκτενέστερα

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να συντάξουν σωστά την βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν.

Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι το σύστημα APA, Harvard και ΙΕΕΕ.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης- Ηράκλειο

Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Το σεμινάριο παρέχεται κάθε Τρίτη 12:00-13:00 για όλο το ακαδημαϊκό έτος. Δηλώστε συμμέτοχη στο helpdesk της βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικά στο mail: nikit@staff.teicrete.gr

3. Θεματικό Πεδίο: Πώς γράφεται μια πτυχιακή εργασία

Περιγραφή: Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα δόμησης και μορφοποίησης της πτυχιακής εργασίας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και η πολυμορφία, και το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας να έχει τη μορφή μιας τυπικής επιστημονικής εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της εργασίας τους. Η εκπόνηση της Πτυχιακής παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα

Περιεχόμενο σεμιναρίου: Επιλογή θέματος-Μεθοδολογία έρευνας- Δομή εργασίας

Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση

Διάρκεια: 1 ώρα

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης - Ηράκλειο

Ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: Το σεμινάριο παρέχεται κάθε Τρίτη 13:00-14:00 για όλο το ακαδημαϊκό έτος. Δηλώστε συμμέτοχη στο helpdesk της βιβλιοθήκης ή ηλεκτρονικά στο mail: nikit@staff.teicrete.gr

Οι Βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων προσφέρουν το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης στους σπουδαστές.

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο
Τηλ. 2810 79331,32
libreq@staff.teicrete.gr
www.lib.teicrete.gr

Email : webmaster@staff.teicrete.gr