Σελίδες στα Ελληνικά Pages in English
Γρήγορη Mετάβαση σε :
Αναζήτηση Βιβλιογραφίας στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  Αναζήτηση Υλικού (Βιβλία, Περιοδικά κτλ) στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης

Δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από οπουδήποτε στον κόσμο με χρήση VPN σύνδεσης.


kallipos

ΕΠΕΑΕΚ

Αναγνωστήριο για Άτομα με Αναπηρία

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση» και με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στη πληροφορία, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης προχώρησε στη δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Ατόμων με αναπηρία.

Ο στόχος της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των εντυπο-ανάπηρων στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν, ανακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν το έντυπο υλικό και τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚΒ2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης θεωρείται αρμόδιος φορέας για την αναπαραγωγή έργων, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά στους δικαιούχους με προβλήματα όρασης.

Η μετατροπή των έντυπων ή ηλεκτρονικών τεκμηρίων (βιβλία, άρθρα, δικτυακός τόπος) σε προσβάσιμο υλικό γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και από Δίκτυο εθελοντών που θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική συμμετοχή. Τηρείται αρχείο εθελοντών, παρέχεται ενημέρωση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των αναπήρων χρηστών και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μετατροπή γίνεται κατά προτεραιότητα στο διδακτικό υλικό του τμήματος που φοιτά ο Έντυπο-ανάπηρος χρήστης και κατόπιν σε άλλου τύπου υλικό.

Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την οργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας προς το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με στόχο την πληροφόρηση των διδασκόντων για την εντυπο-αναπηρία και την λειτουργία του εργαστηρίου.

Επίσης παρέχει «Έγγραφο καταγραφής Αναγκών ΑΜΕΑ» προς τις Γραμματείες των Σχολών για καταγραφή των αναγκών τους πριν στην έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον φοιτητή ή το συνοδό του και βοηθάει στην έγκαιρη μετατροπή διδακτικού υλικού για το επόμενο εξάμηνο.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες.

Η χρήση εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης Βαργιακάκη Μαρία , Χετζάκη Μαρία , τηλ. 2810379332, 9371 και e-mail:amea@staff.teicrete.gr

AmeLib. Βιβλιοθήκη για εντυπο-ανάπηρους χρήστες

Στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ αναπτύχθηκε και η Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AmeLib (Accessible Multi-modal Electronic Library) και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλογο βιβλίων με προσβάσιμο περιεχόμενο μέσα από μια εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή για εντυπο-ανάπηρα άτομα. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς και για την απόκτησή στους μπορείτε να απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης.

Email : webmaster@staff.teicrete.gr